چه حیواناتی گرگ را شکار می کنند؟

۱۴۰۰/۱۰/۱

گرگ های بالغ هیچ شکارچی واقعی ندارند که آنها را وعده غذایی در نظر بگیرد، اما در شرایط سخت ممکن است مجبور شوند با گله های دیگر، کایوت ها، انسان ها و حیوانات بزرگ مبارزه کنند.
توله‌ گرگ ها به دلیل جثه‌شان در برابر حملات آسیب‌پذیر هستند، اما به ندرت اتفاق می‌افتد زیرا عموماً توسط دسته محافظت می‌شوند.
علاوه بر حیوانات و گله های دیگر، گرگ ها نیز توسط شکارچیان انسان کشته می شوند. مردم تمایل دارند وقتی گله های گرگ دام هایشان را می خورند دنبالشان بروند.
اگرچه گرگ ها مجبور نیستند زیاد نگران خطرات شکارچی باشند، اما خطر مرگ از طعمه خود را دارند. حیوانات بزرگ مانند گوزن می توانند با ضربه ای به سر گرگ را بکشند.


wolf5


..