ایا می توان گرگ را اهلی کرد؟

۱۳۹۹/۵/۱۶

آيا گرگ اهلی می شود؟


گرگ خشمگین حمله-ی-گرگ

در حقیقت نمی توان هیچ حیوانی را اهلی کرد و فقط آن هارا رام می کنند و باید توجه داشت که خلق و خوی حیوانی و وحشی در ذات حیوان باقی می ماند.
پس اگر به فکر اهلی کردن گرگ باشید این کار خطرناکی است چون شما هر لحظه در خطر هستید!
در واقع گرگ ها در حال حاضر اهلی شده اند و آن هارا سگ های اهلی می نامند!

حمله-ی-گرگ-به-انسان

آیا گرگ میتواند انسان را بکشد؟

گزارش های حمله ی گرگ به انسان در آمریکا و دیگر نقاط جهان
در سال 2010 یک معلم و یک دونده در کنار جاده توسط ماشین های برف روب یک جسد پیدا کردند که بعد گزارش دادن به مقامات و کالبد شکافی متوجه شدند که در اثر گاز های متعدد یک گرگ کشته شده است.
در سال 1989 یک دختر سه ساله توسط گرگ خانواده در خانه ی پدری اش کشته شد. او در اثر آسیب دیدن کبد هنگامی که گرگ او را به زمین کوبید درگذشت.
یک دختر 24 ساله در سال 1996 که عنوان به زیست شناس در حیات وحش کار می کرد توسط چهار گرگ در روز سوم کاری اش کشته شد.
در چند ماه اخیر نیز گرگ ها به انسان حمله کرده اند که بسیاری از آن ها کشته شده اند.
در سال 1943 یک پسر اسکیمویی در اثر گاز گرفتگی یک گرگ هار جان باخت.
در سال 1922 گروهی از گرگ ها یک شکارچی را خوردند.
دراوایل 1890 یک مادر به همراه دو کودک خود توسط گرگ های مکزیکی مورد حمله قرار گرفت و جان باختند.


گروهی از گرگ ها

آیا گرگ ها به انسان حمله می کنند؟

امروزه گرگ ها به ندرت به انسان حمله می کنند اما در مناطقی مثل هند و نواحی همجوار آن حمله های گرگ ها همچنان مشاهده می شود
گرگ ها اغلب به دلیل هاری ، شکار کردن و خوی تهاجمی به انسان ها حمله می کنند.
گزش گرگ های مبتلا به هاری از گزش سگ های هار بسیار خطرناک تر است.


منبع:
https://www.quora.com
https://en.wikipedia.org/

..