تولید مثل گرگ

۱۳۹۹/۵/۱۵

گرگ ها چگونه تولید مثل می کنند؟

تولید مثل گرگ


گرگ ها زمانی تولید مثل می کنند که گرگ نر و ماده آلفا از یک گروه بالغ شده شده باشند.
وقتی که این اتفاق می افتد تمام اعضای گروه و اغلب بچه های قبلی از نوزادان جدید مراقبت می کنند.

گرگ بچه گرگ گرگ کوچک تولید مثل گرگ

گرگ ها در سن 2 یا 3 سالگی به سن باروری می رسند. در این زمان که اشتیاق گرگ ماده برای بچه دار شدن زیاد شده است، در سه ماه اول سال با یک گرگ نر جفت گیری می کند.
گرگ ماده توله ها را برای 63 روز قبل از زایمان حمل می کند ، که تعداد این توله ها بین 4 تا 6 عدد است.

گرگ توله گرگ بچه گرگ

توله های جدید کور و ناشنوا به دنیا می آیند و برای غذا و محافظت کاملا به مادر خود وابسته هستند.
آن ها حداقل هر چهار ساعت یک بار برای هفته ها شیر می خورند. گرگ ها در سن شش هفتگی از شیر مادر خود گرفته می شوند و در سنت هشت هفتگی آن ها شروع به خوردن غذای جامد می کنند.

گرگ توله گرگ بچه گرگ

وقتی که توله ها به سن 6 ماهگی برسند آن ها با گروه خود سفر می کنند و در سن نه ماهگی آن ها بالغ می شوند اگرچه آن ها هنوز به طور رسمی هنوز جز دسته نیستند تا زمانی که به سه سالگی برسند.

توله می توانند با گروه خود که متشکل از پدر و مادر و خواهران و برادران است زندگی کنند یا از گروه جدا شوند و به تنهایی در طبیعت زندگی کنند.

ویدیو تولید مثل گرگ:

..